شرکت بازرگانی تکادو بین الملل

شرکت بازرگانی تکادو بین الملل

شرکت بازرگانی تکادو بین الملل در مورخ 29/01/1381 در اداره ثبت شرکتها و موسسات تجاری تهران با موضوع انجام کلیه امور بازرگانی و تجاری طبق مقررات صادرات و واردات و اخذ نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی و با  سرمایه فعلی ده میلیارد ریال به ثبت رسید.
این شرکت در طول ۱۸سال فعالیت خود توانسته نقش پررنگ و اثر گذاری در افتصاد کشور ايفاد نموده و پل ارتباطی کارامدي جهت تعامل اقتصاد ایران با اقتصاد بین الملل در زمینه صادرات و واردات ايجاد کند.
راه اندازي موفقت اميز انبار اختصاصي شركت در اسکله شهید رجایی که در عملیات صادرات سنگ اهن و سایر فراورده های معدنی نقش کلیدی داشته است از جمله خدمات ارزنده این شرکت است که در این راستا شرکت در ۵سال اخیر معادل 10 میلیون تن درامد عملیاتی کسب کرده است.
خروج از فعالیت انبارداري در بندرعباس و انتقال فعاليت مذكور به شركت زيرمجموعه هولدینگ بازرگانی از دی ماه سال ۹۸   و انجام فعالیت شرکت غیر از انچه تا کنون فعال بوده منجمله گسترش و توسعه ارایه خدمات انبارداری در متطقه صنعتی اشترجان اصفهان ، ایجاد بستر مناسب جهت بازاریابی و جذب مشتری، تلاش و ساماندهی هر چه بیشتر امکانات موجود، ایجاد زیرساختهای عملياتي جهت ارتباط و تعامل بيشتر با شرکتهای گروه از عمده اهداف سال جاری شرکت است.