شرکت اعتماد گستر سپاهان

شرکت اعتماد گستر سپاهان

شرکت اعتماد گستر سپاهان در شهریور 1386با آخرین سرمایه ثبتی 100 میلیارد ريال تأسیس شد. فعالیت این شرکت در زمینه های خرید و فروش سهام شرکت های بورسی و فرابورسی، بازارگردانی شرکت های زیر مجموعه و همچینین استفاده از منابع موجود و تشکیل پرتفوی هدفدار در راستای حمایت از قیمت شرکت های زیر مجموعه احیاء سپاهان است.

همچنین از سال 1398 شرکت اعتماد گستر سپاهان بعنوان متولی امور سهام هلدینگ مجتمع صنایع و معادن  احياءسپاهان در حال فعالیت است که در این زمینه در حال ارائه خدمات از جمله :
انجام کلیه امور سهام شرکت صنایع و معادن احیاء سپاهان تکادو و شرکت های زیر مجموعه ی آنها از طریق عقد قرارداد با آنها به توزیع سود سهام به صورت مکانیزه نگهداری اطلاعات و سوابق سهامداران، جوابگویی سهامداران، ارائه خدمات غیر حضوری (پرتال سهامداران) به روز و برگزاری مجامع شرکت ها می پردازد.