شرکت سرمایه گذاری آتیه تکادو

شرکت سرمایه گذاری آتیه تکادو

شرکت سرمایه گذاری آتیه تکادو در تاریخ 23/03/1384 در اداره ثبت شرکت های اصفهان به ثبت رسید و بعد از تغییر محل شرکت در سال 1394 در اداره ثبت شرکت ها طی شماره 472846 مورخ 05/03/1394 در اداره ثبت شرکت های تهران ثبت شد.

موضوع فعالیت اصلی شرکت عبارت است از سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت ها، موسسات یا صندوق های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد.

این شرکت در صدد است با توان مدیریتی خویش به اهداف آتی شرکت تحت عنوان اصلاح و مدیریت بهینه  سبد پرتفوی به منظور توسعه متوازن رشته فعالیت ها جهت حضور در صنایع  دارای مزیت رقابتی، انجام مطالعه برای ورود به حوزه های نوین سرمایه گذاری ، بازنگری مستمر و تداوم  فرآیند بهینه سازی  پرتفوی  شرکت با در نظر گرفتن  دیدگاه های کاهش ریسک  و افزایش بازده سرمایه گذاری ، افزایش سرمایه 100% از محل مطالبات و آورده نقدی ، تلاش در جهت ارتقاء وضعیت شرکت در صنعت سرمایه گذاری، توانمند سازی پرسنل شرکت از طریق حضور در دوره های آموزشی ، پیگیری وصول  مطالبات ناشی از سود سهام شرکتهای سرمایه پذیر و کنترل موثر بر هزینه های شرکت در جهت کاهش و حذف هزینه های غیر ضروری در سال های آتی دست پیدا کند.