شرکت تجارت و اسکان احیاء سپاهان

شرکت تجارت و اسکان احیاء سپاهان

شرکت تجارت و اسکان احیاء سپاهان به صورت شرکت سهامی خاص در سال 1387 در اداره ثبت  شرکت ها و مالکیت صنعتی واقع در اصفهان به ثبت رسید  و در تاریخ 23/05/1395 به شماره 496732 در تهران با سرمایه ثبت شده  یک میلیارد ریال ثبت شد.
این شرکت در بازار داخلی در جهت ساخت و سرمایه گذاری مسکن  و ساختمان اداری و تجاری در حال فعالیت است.
از جمله پروژه های در دست اجرای این شرکت عبارتند از:
پروژه مجتمع مسکونی Golden Palace  ولنجک که در نوع خود یکی از منحصر به فرد ترین ساختمان های مسکونی به شمار     می رود ، پروژه مجتمع مسکونی شریعتی اصفهان و پروژه مرکز علمی تحقیقاتی دانشگاه صنعتی اصفهان.
ضمن آنکه در حال حاضر پروژه مجتمع تجاری و اداری باروژ تکمیل و آماده بهره برداری است.
شایان ذکر است مجموع پروژه های انجام شده و در دست اجرا بالغ بر 385/1میلیارد ریال است که در قالب مشارکتی و مدیریت پیمان است.
اهداف شرکت در کوتاه مدت تکمیل پروژه های در دست اقدام  و شروع پروژه شهرک نفت و در صورت امکان یک پروژه، در اصفهان است و اهداف بلند مدت آن حضور در اجرای پروژه های ساختمانی به صورت EPCF  و ارائه خدمات  طراحی  و نظارت و کسب سهمی از بازار صنعت ساختمان است.