خط مشی کیفیت

خط مشی کیفیت

بسمه تعالي
       شركت مجتمع صنايع و معادن احياء سپاهان با دامنه فعالیت راه اندازی، توسعه و مدیریت کسب و کار، رسالت سرمایه گذاری خود را از سال 1374 آغاز نموده و به منظور ارتقاء سطح کارایی و اثربخشی، بهبود مستمر و کسب رضایت و اعتماد سهامداران و مشتریان، الگوي مديريتي خود را بر اساس استاندارد سيستم مديريت كيفيت ISO9001:2015 با اعلام اصول ذيل پياده سازي نموده است:

1.    توسعه سرمایه گذاری در فعالیت های پر بازده و خروج از سرمایه گذاری های کم بازده

2.    استفاده از منابع انساني متخصص، مجرب و متعهد به اهداف شركت در تمامي اركان فعاليت و نظارت بر  توسعه منابع انساني شرکت های گروه به عنوان با ارزشترين سرمايه.

3.    تلاش در راستاي افزايش بازده سهام شركت و تامين منافع سهامداران.

4.    اجراي روشهاي موثر اداره، نظارت و كنترل اثربخش برعملكرد شركتهاي گروه با هدف افزايش توانمندي و كارآيي آنها مبتنی بر بکارگیری فناوری ها و تکنولوژی های نوین.

5.    بهبود مستمر سيستم مديريت كيفيت به منظور ايجاد بستري مناسب جهت حركت به سمت مديريت كيفيت فراگير و تعالي سازماني

6.     رعایت ونظارت بررعایت قوانین ومقررات و تدوین آئین نامه‌ها و دستورالعمل‌های کاربردی سازمانی

اينجانب با همدلي، همكاري و مشاركت جمعي كاركنان و مديران شركت، اجراي اصول فوق را تعهد مي‌نمايم.
 
محمود شهشهانی پور
مدير عامل